تبلیغات
آدامسی که به ته کفش چسبیده ... - دلتورا
چند تا عکس از کمربند دلتورا و گوهر هاش!!!


الماس:
زمرد:
سنگ لاجورد:
یاقوت زرد:
اوپال:
یاقوت قرمز:
لعل بنفش:
کمربند دلتورا:
1
2
3